خانواده پژوهی

www.isj.iup.ir

مشخصات مجله
صاحب امتیاز:

دانشگاه شهید بهشتی

مدیر مسئول :

دکتر جمیله علم الهدی

مدیر داخلی :

سر دبیر:

محمد علی مظاهری

ISSN :

1735-8442

تلفن :

02122431813|

نمابر :

02129902368

آدرس :

تهران - اوین - دانشگاه شهید بهشتی - پژوهشکده خانواده

نمایه :

ISC، ایندکس ایران

تعداد شماره در سال :

4

وب سایت :

www.sbu.ac.ir

فایلهای ضمیمه:

آخرین شماره مجله
سال :
شماره : 11
تعداد صفحات : 130
خانواده پژوهی

فصلنامه خانواده­ پژوهي فصلنامه اي علمي و چند رشته ­اي است که با هدف ارائه نتايج مطالعات و پژوهش­هاي علمي، فراهم آوردن زمينه تبادل افکار و اطلاعات، ترويج مباحثات علمي بين پژوهشگران و محققان حوزه­ هاي مختلف علمي: روانشناسي، جامعه­ شناسي، مشاوره، مددکاري اجتماعي، حقوق، روانپزشکي، پزشکي اجتماعي، بهداشت اجتماعي، تعليم و تربيت، دين، تاريخ، فرهنگ، ارتباطات و ... در گستره مسايل خانواده و در دو سطح بنيادي و بکاربسته، توسط پژوهشکدة خانواده دانشگاه شهيد بهشتي منتشر مي­شود.